LF-HF Joint Session

TimeTalkPresenter
14:00Run14 AuAu dielectron ( 00:25 ) 1 fileJie Zhao (SeeVogh) (CCNU)
14:25Run14 AuAu dimuon ( 00:25 ) 1 fileShuai Yang (USTC)
14:50Run14 AuAu emuon ( 00:25 ) 1 fileBingchu Huang (UIC)
15:15 Run14 AuAu e-muon correlations ( 00:25 ) 1 fileQian Yang (USTC)
15:40Run 14 J/Psi Studies ( 00:25 ) 1 fileZaochen Ye (UIC)
16:05Run 14 Upsilon Studies ( 00:25 ) 1 fileRongrong Ma (BNL)