Scientific Linux 5.3 from 4.4

Under:

Configuration and RPM list

General configuration

Distribution 

% cat /etc/redhat-release
Scientific Linux SL release 5.3 (Boron)

Default compiler version

ATTENTION: The STAR software stack will NOT compile and/or link properly with the default SL5.3 gcc version (it has problems interpreting FORtran codes hence linking will fail in  a few places and running may crash unexpectedly). You MUST upgrade and make 4.3.2 or greater the minimal version number.

% gcc --version
gcc (GCC) 4.3.2 20081007 (Red Hat 4.3.2-7)

To make gcc 4.3.2 the default, you could use the following quick helper script (you do not want to execute this twice)

#!/bin/sh
##### comp_switch.sh #################################
#
# Make GCC 4.3 the default system compiler
# Written by Chris Hollowell @ RACF
#

# gcc
mv /usr/bin/gcc /usr/bin/gcc41
mv /usr/bin/gcov /usr/bin/gcov41
mv /usr/bin/x86_64-redhat-linux-gcc /usr/bin/x86_64-redhat-linux-gcc41
ln -sfn /usr/bin/gcc43 /usr/bin/gcc
ln -sfn /usr/bin/gcov43 /usr/bin/gcov
ln -sfn /usr/bin/x86_64-redhat-linux6E-gcc43 /usr/bin/x86_64-redhat-linux-gcc

# g++
mv /usr/bin/c++ /usr/bin/c++41
mv /usr/bin/g++ /usr/bin/g++41
mv /usr/bin/x86_64-redhat-linux-c++ /usr/bin/x86_64-redhat-linux-c++41
mv /usr/bin/x86_64-redhat-linux-g++ /usr/bin/x86_64-redhat-linux-g++41
ln -sfn /usr/bin/g++43 /usr/bin/c++
ln -sfn /usr/bin/g++43 /usr/bin/g++
ln -sfn /usr/bin/x86_64-redhat-linux6E-g++43 /usr/bin/x86_64-redhat-linux-c++
ln -sfn /usr/bin/x86_64-redhat-linux6E-g++43 /usr/bin/x86_64-redhat-linux-g++

# gfortran
mv /usr/bin/gfortran /usr/bin/gfortran41
ln -sfn /usr/bin/gfortran43 /usr/bin/gfortran

 

AFS sysname

See Setting up your computing environment for more information related to the sysname.

 

RPM list

A reminder that some of those RPMs may have been created at BNL. See Additional software components "System Wide RPMs" for more information.

kernel-headers-2.6.18-164.6.1.el5
compat-libf2c-34-3.4.6-4
sl-release-notes-5.3-1
chkconfig-1.3.30.1-2
atk-1.12.2-1.fc6
libtermcap-2.0.8-46.1
readline-5.1-1.1
gawk-3.1.5-14.el5
elfutils-libelf-0.137-3.el5
binutils-2.17.50.0.6-9.el5
libart_lgpl-2.3.17-4
slang-2.0.6-4.el5
libgpg-error-1.4-2
lcms-1.18-0.1.beta1.el5_3.2
libgfortran-4.1.2-44.el5
gzip-1.3.5-10.el5
libusb-0.1.12-5.1
dmidecode-2.7-1.28.2.el5
perl-Digest-SHA1-2.11-1.2.1
iputils-20020927-45.el5
libFS-1.0.0-3.1
numactl-0.9.8-7.el5
acl-2.2.39-3.el5
mgetty-1.1.33-9.fc6
rcs-5.7-30.1
compat-glibc-2.3.4-2.26
dos2unix-3.1-27.2.el5
libattr-2.4.32-1.1
sqlite-3.3.6-2
keyutils-libs-1.2-1.el5
libmng-1.0.9-5.1
gmp-4.1.4-10.el5
libgfortran43-4.3.2-7.el5
beecrypt-4.1.2-10.1.1
compat-readline43-4.3-3
libXrender-0.9.1-3.1
libjpeg-devel-6b-37
redhat-menus-6.7.8-3.el5
libXres-1.0.1-3.1
libIDL-devel-0.8.7-1.fc6
sqlite-devel-3.3.6-2
compat-gcc-34-3.4.6-4
perl-libwww-perl-5.805-1.1.1
anacron-2.3-45.el5
readline-devel-5.1-1.1
freetype-devel-2.2.1-21.el5_3
gmp-devel-4.1.4-10.el5
audiofile-devel-0.2.6-5
gamin-devel-0.1.7-8.el5
perl-DateManip-5.44-1.2.1
keyutils-libs-devel-1.2-1.el5
db4-devel-4.3.29-9.fc6
libX11-1.0.3-9.el5
libXfixes-4.0.1-2.1
libXTrap-1.0.0-3.1
libXfontcache-1.0.2-3.1
compat-gcc-34-c++-3.4.6-4
fontconfig-2.4.1-7.el5
openldap-2.3.43-3.el5
alsa-lib-1.0.17-1.el5
libselinux-devel-1.33.4-5.1.el5
mesa-libGLU-6.5.1-7.7.el5
libgssapi-0.10-2
mx-2.0.6-2.2.2
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
libselinux-utils-1.33.4-5.1.el5
python-iniparse-0.2.3-4.el5
mtools-3.9.10-2.fc6
glibc-utils-2.5-34
wget-1.10.2-7.el5
xorg-x11-apps-7.1-4.0.1.el5
libtool-1.5.22-6.1
ntp-4.2.2p1-9.el5_3.2
libXft-2.1.10-1.1
gail-1.9.2-1.fc6
pam-0.99.6.2-4.el5
redhat-artwork-5.0.9-1.SL.2
screen-4.0.3-1.el5
xorg-x11-proto-devel-7.1-9.fc6
e2fsprogs-libs-1.39-20.el5
openssl-devel-0.9.8e-7.el5
portmap-4.0-65.2.2.1
libXcursor-devel-1.1.7-1.1
pycairo-devel-1.2.0-1.1
emacs-common-21.4-20.el5
openssh-server-4.3p2-29.el5
quota-3.13-1.2.5.el5
pygtk2-devel-2.10.1-12.el5
tk-devel-8.4.13-5.el5_1.1
mesa-libGLU-devel-6.5.1-7.7.el5
libXi-devel-1.0.1-3.1
libXcursor-devel-1.1.7-1.1
libXfont-devel-1.2.2-1.0.3.el5_1
dbus-glib-0.73-8.el5
mesa-libGLU-6.5.1-7.7.el5
sendmail-8.13.8-2.el5
bind-utils-9.3.4-10.P1.el5
pam_krb5-2.2.14-10
systemtap-runtime-0.7.2-3.el5_3
Xaw3d-devel-1.5E-10.1
openldap-devel-2.3.43-3.el5
dbus-libs-1.1.2-12.el5
dbus-python-0.70-7.el5
avahi-qt3-0.6.16-1.el5_2.1
rpm-build-4.4.2.3-9.el5
redhat-lsb-3.1-12.3.EL
pm-utils-0.99.3-10.el5
gimp-print-4.2.7-22.2.el5
xorg-x11-fonts-truetype-7.1-2.1.el5
hal-0.5.8.1-38.el5
ImageMagick-6.2.8.0-4.el5_1.1
openafs-kernel-1.4.10-2.6.18_164.6.1.el5_1.1
xemacs-21.4.22-1
tcsh-6.16.00-1
filesystem-2.4.0-2
desktop-backgrounds-basic-2.0-37
pygobject2-doc-2.12.1-5.el5
emacs-leim-21.4-20.el5
libstdc++-4.1.2-44.el5
libjpeg-6b-37
libxml2-2.6.26-2.1.2.7
libxml2-2.6.26-2.1.2.7
sqlite-3.3.6-2
tcl-8.4.13-3.fc6
tcp_wrappers-7.6-40.6.el5
gmp-4.1.4-10.el5
procps-3.2.7-11.1.el5
glib2-devel-2.12.3-4.el5_3.1
make-3.81-3.el5
lapack-3.0-37.el5
indent-2.2.9-14.fc6
bc-1.06-21
hesiod-3.1.0-8
crash-4.0-7.2.3.el5_3.1
ethtool-6-2.el5
libvolume_id-095-14.20.el5_3
bison-2.3-2.1
ftp-0.17-35.el5
dev86-0.16.17-2.2
ctags-5.6-1.1
hdparm-6.6-2
compat-readline43-4.3-3
elfutils-libelf-0.137-3.el5
nspr-4.7.3-2.el5
blas-3.0-37.el5
libidn-0.6.5-1.1
libXfont-1.2.2-1.0.3.el5_1
audit-libs-1.7.7-6.el5
valgrind-3.2.1-6.el5
libtermcap-2.0.8-46.1
libXext-1.0.1-2.1
libXrandr-1.1.1-3.1
libXau-devel-1.0.1-3.1
libXcomposite-0.3-5.1
libfontenc-devel-1.0.2-2.2.el5
libattr-devel-2.4.32-1.1
glibc-headers-2.5-34
libxkbfile-1.0.3-3.1
gcc43-c++-4.3.2-7.el5
perl-libxml-perl-0.08-1.2.1
libXp-devel-1.0.0-8.1.el5
xorg-x11-xtrans-devel-1.0.1-1.1.fc6
blas-devel-3.0-37.el5
libtool-ltdl-devel-1.5.22-6.1
ncurses-devel-5.5-24.20060715
bzip2-devel-1.0.3-4.el5_2
libcap-devel-1.10-26
binutils-devel-2.17.50.0.6-9.el5
libXi-1.0.1-3.1
libXinerama-1.0.1-2.1
libXcomposite-0.3-5.1
gcc-4.1.2-44.el5
shadow-utils-4.0.17-14.el5
krb5-libs-1.6.1-31.el5_3.3
mysql-5.0.45-7.el5
libxml2-devel-2.6.26-2.1.2.7
ghostscript-fonts-5.50-13.1.1
pygobject2-2.12.1-5.el5
nfs-utils-lib-1.0.8-7.2.z2
python-numeric-23.7-2.2.2
postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1
e2fsprogs-devel-1.39-20.el5
elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5
xterm-215-8.el5
compat-openldap-2.3.43_2.2.29-3.el5
tcpdump-3.9.4-14.el5
ksh-20080202-2.el5
automake17-1.7.9-7
kernel-devel-2.6.18-164.6.1.el5
GConf2-2.14.0-9.el5
pygtk2-2.10.1-12.el5
gtk2-engines-2.8.0-3.el5
gd-2.0.33-9.4.el5_1.1
vim-X11-7.0.109-4.el5_2.4z
pam-0.99.6.2-4.el5
openldap-2.3.43-3.el5
mesa-libGL-devel-6.5.1-7.7.el5
which-2.16-7
libXext-devel-1.0.1-2.1
kbd-1.12-21.el5
yp-tools-2.9-0.1
authconfig-5.3.21-5.el5
mc-4.6.1a-35.el5
libXv-devel-1.0.1-4.1
libSM-devel-1.0.1-3.1
mysql-devel-5.0.45-7.el5
libXTrap-devel-1.0.0-3.1
libXfixes-devel-4.0.1-2.1
libXtst-devel-1.0.1-3.1
gail-1.9.2-1.fc6
apr-util-1.2.7-7.el5_3.1
libuser-0.54.7-2.el5.5
libXmu-devel-1.0.2-5
gail-devel-1.9.2-1.fc6
mesa-libGLU-devel-6.5.1-7.7.el5
gd-devel-2.0.33-9.4.el5_1.1
policycoreutils-1.33.12-14.2.el5
cups-1.3.7-8.el5_3.6
kdbg-2.0.2-1.2.1
selinux-policy-targeted-2.4.6-203.el5
libbonoboui-2.16.0-1.fc6
xorg-x11-xfs-1.0.2-4
xorg-x11-fonts-misc-7.1-2.1.el5
libgnomeprintui22-2.12.1-6
librsvg2-2.16.1-1.el5
openafs-1.4.10-1.1.1
pgi64-workstation-8.0-4
AdobeReader_enu-9.1.0-1
setup-2.5.58-4.el5
gnome-mime-data-2.4.2-3.1
termcap-5.5-1.20060701.1
glibc-common-2.5-34
yum-conf-53-1.SL
man-pages-2.39-12.el5
mailcap-2.1.23-1.fc6
zlib-1.2.3-3
zlib-1.2.3-3
pkgconfig-0.21-2.el5
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
libart_lgpl-2.3.17-4
info-4.8-14.el5
libsepol-1.15.2-1.el5
expat-1.95.8-8.2.1
freetype-2.2.1-21.el5_3
cyrus-sasl-lib-2.1.22-4
libattr-2.4.32-1.1
atk-1.12.2-1.fc6
popt-1.10.2.3-9.el5
desktop-file-utils-0.10-7
ncurses-5.5-24.20060715
audiofile-0.2.6-5
m4-1.4.5-3.el5.1
bzip2-1.0.3-4.el5_2
libfontenc-1.0.2-2.2.el5
perl-5.8.8-18.el5
aspell-0.60.3-7.1
shared-mime-info-0.19-5.el5
file-4.17-15
blas-3.0-37.el5
gdb-6.8-27.el5
ed-0.2-39.el5_2
time-1.7-27.2.2
grep-2.5.1-54.2.el5
libogg-1.1.3-3.el5
pax-3.4-1.2.2
iptables-ipv6-1.3.5-4.el5
perl-Compress-Zlib-1.42-1.fc6
groff-1.18.1.1-11.1
libdaemon-0.10-5.el5
checkpolicy-1.33.1-4.el5
libdrm-2.0.2-1.1
iptstate-1.4-1.1.2.2
psutils-1.17-26.1
ltrace-0.5-13.45svn.el5
cyrus-sasl-plain-2.1.22-4
telnet-0.17-39.el5
gperf-3.0.1-7.2.2
swig-1.3.29-2.el5
rdist-6.1.5-44
ncompress-4.2.4-47
strace-4.5.18-2.el5_3.3
flex-2.5.4a-41.fc6
zip-2.31-2.el5
libXau-1.0.1-3.1
libgcrypt-1.2.4-1.el5
db4-4.3.29-9.fc6
tcl-8.4.13-3.fc6
ORBit2-2.14.3-5.el5
libgfortran-4.1.2-44.el5
nss-3.12.2.0-4.el5
libcroco-0.6.1-2.1
libdaemon-0.10-5.el5
gnutls-1.4.1-3.el5_2.1
libogg-1.1.3-3.el5
slang-2.0.6-4.el5
elfutils-libs-0.137-3.el5
cyrus-sasl-plain-2.1.22-4
libgomp-4.3.2-7.el5
compat-glibc-2.3.4-2.26
tcp_wrappers-7.6-40.6.el5
libXt-1.0.2-3.1.fc6
libXpm-3.5.5-3
libXp-1.0.0-8.1.el5
libXfixes-4.0.1-2.1
atk-devel-1.12.2-1.fc6
libXxf86vm-1.0.1-3.1
gtk+-1.2.10-56.el5
libXxf86dga-1.0.1-3.1
tcl-devel-8.4.13-3.fc6
libidn-devel-0.6.5-1.1
nspr-devel-4.7.3-2.el5
libtermcap-devel-2.0.8-46.1
glibc-devel-2.5-34
libXxf86misc-1.0.1-3.1
perl-HTML-Tagset-3.10-2.1.1
libstdc++43-devel-4.3.2-7.el5
compat-gcc-34-g77-3.4.6-4
openmotif22-2.2.3-18
grub-0.97-13.2
nss-devel-3.12.2.0-4.el5
libmng-devel-1.0.9-5.1
xorg-x11-xtrans-devel-1.0.1-1.1.fc6
libtool-ltdl-devel-1.5.22-6.1
gamin-devel-0.1.7-8.el5
blas-devel-3.0-37.el5
db4-devel-4.3.29-9.fc6
pstack-1.2-7.2.2
atk-devel-1.12.2-1.fc6
automake15-1.5-16
ncurses-devel-5.5-24.20060715
glib-devel-1.2.10-20.el5
audiofile-devel-0.2.6-5
libtiff-devel-3.8.2-7.el5_2.2
libstdc++43-devel-4.3.2-7.el5
libjpeg-devel-6b-37
libXrender-0.9.1-3.1
libXp-1.0.0-8.1.el5
libXcursor-1.1.7-1.1
libXxf86vm-1.0.1-3.1
libXres-1.0.1-3.1
libXv-1.0.1-4.1
tix-8.4.0-11.fc6
gcc-c++-4.1.2-44.el5
giflib-devel-4.1.3-7.1.el5_3.1
findutils-4.2.27-5.el5
libXft-2.1.10-1.1
openssl-0.9.8e-7.el5
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.42.el5
kpartx-0.4.7-23.el5_3.2
mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
newt-0.52.2-12.el5
autoconf-2.59-12
device-mapper-multipath-0.4.7-23.el5_3.2
neon-0.25.5-10.el5
openmotif-2.3.1-2.el5
vim-minimal-7.0.109-4.el5_2.4z
openjade-1.3.2-27
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.7
m2crypto-0.16-6.el5.3
fipscheck-1.0.3-1.el5
logrotate-3.7.4-9
hwdata-0.213.11-1.el5
python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
docbook-dtds-1.0-30.1
subversion-1.4.2-4.el5
gnupg-1.4.5-14
perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.102
rhpl-0.194.1-1
libpcap-0.9.4-14.el5
parted-1.8.1-23.el5
audit-1.7.7-6.el5
vim-enhanced-7.0.109-4.el5_2.4z
perl-IO-Socket-SSL-1.01-1.fc6
libbonobo-devel-2.16.0-1.fc6
bitmap-fonts-0.3-5.1.1
cairo-1.2.4-5.el5
gtk2-2.10.4-20.el5
gnome-keyring-0.6.0-1.fc6
pycairo-1.2.0-1.1
scrollkeeper-0.3.14-9.el5
at-3.1.8-82.fc6
libwnck-2.16.0-4.fc6
arts-1.5.4-1
libutempter-1.1.4-4.el5
cvs-1.11.22-5.el5
GConf2-devel-2.14.0-9.el5
rpm-libs-4.4.2.3-9.el5
util-linux-2.13-0.50.el5
openssl-0.9.8e-7.el5
GConf2-2.14.0-9.el5
libXfixes-devel-4.0.1-2.1
passwd-0.73-1
mcstrans-0.2.11-3.el5
libICE-devel-1.0.1-2.1
libX11-devel-1.0.3-9.el5
libXft-devel-2.1.10-1.1
ypbind-1.19-11.el5
device-mapper-event-1.02.28-2.el5
sysstat-7.0.2-3.el5
libXt-devel-1.0.2-3.1.fc6
setuptool-1.19.2-1
microcode_ctl-1.17-1.47.el5
krb5-workstation-1.6.1-31.el5_3.3
yum-autoupdate-1-1.SL
libXv-devel-1.0.1-4.1
tk-devel-8.4.13-5.el5_1.1
libX11-devel-1.0.3-9.el5
xinetd-2.3.14-10.el5
libXcomposite-devel-0.3-5.1
pam-devel-0.99.6.2-4.el5
libXrandr-devel-1.1.1-3.1
libXTrap-devel-1.0.0-3.1
libXdmcp-devel-1.0.1-2.1
libXres-devel-1.0.1-3.1
libXfontcache-devel-1.0.2-3.1
libXpm-devel-3.5.5-3
libgnomecanvas-2.14.0-4.1
cryptsetup-luks-1.0.3-4.el5
fipscheck-1.0.3-1.el5
bind-libs-9.3.4-10.P1.el5
subversion-1.4.2-4.el5
cyrus-sasl-md5-2.1.22-4
openssl097a-0.9.7a-9.el5_2.1
kernel-2.6.18-164.6.1.el5
openmotif-devel-2.3.1-2.el5
libgnomecanvas-devel-2.14.0-4.1
libXaw-devel-1.0.2-8.1
curl-devel-7.15.5-2.1.el5_3.4
mesa-libGL-devel-6.5.1-7.7.el5
libXmu-devel-1.0.2-5
dbus-1.1.2-12.el5
man-1.6d-1.1
avahi-0.6.16-1.el5_2.1
libgnomecups-0.2.2-8
kdelibs-3.5.4-22.el5_3
setools-3.0-3.el5
libnotify-0.4.2-6.el5
yum-3.2.19-18.sl
hal-0.5.8.1-38.el5
libgnomeui-2.16.0-5.el5
nautilus-extensions-2.16.2-7.el5
urw-fonts-2.3-6.1.1
emacs-21.4-20.el5
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.1-2.1.el5
xorg-x11-fonts-100dpi-7.1-2.1.el5
evince-0.6.0-8.el5
gv-3.6.2-2.sl5
gimp-2.2.13-2.0.7.el5
gimp-data-extras-2.0.1-1.1.1
openafs-krb5-1.4.10-1.1.1
openafs-compat-1.4.10-1.1.1
intel-ccfc-10.1-1
compat-glibc-headers-2.3.4-2.26
nrpe-2.12-1
rcf-env-5.3-1
libgcc-4.1.2-44.el5
nash-5.1.19.6-44
compat-glibc-headers-2.3.4-2.26
tzdata-2009i-2.el5
rmt-0.4b41-2.fc6
dump-0.4b41-2.fc6
rootfiles-8.1-1.1.1
glibc-2.5-34
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
libSM-1.0.1-3.1
popt-1.10.2.3-9.el5
libgcc-4.1.2-44.el5
bash-3.2-24.el5
ncurses-5.5-24.20060715
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
libtiff-3.8.2-7.el5_2.2
nss-3.12.2.0-4.el5
libSM-1.0.1-3.1
libtiff-3.8.2-7.el5_2.2
libcap-1.10-26
expat-1.95.8-8.2.1
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
cpio-2.6-23.el5
glib-1.2.10-20.el5
ORBit2-2.14.3-5.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
perl-DBI-1.52-2.el5
libmng-1.0.9-5.1
iptables-1.3.5-4.el5
patch-2.5.4-29.2.3.el5
vim-common-7.0.109-4.el5_2.4z
ttmkfdir-3.0.9-23.el5
libgomp-4.3.2-7.el5
pcre-6.6-2.el5_1.7
libexif-0.6.13-4.0.2.el5_1.1
libtool-ltdl-1.5.22-6.1
elfutils-0.137-3.el5
imake-1.0.2-3
libcroco-0.6.1-2.1
procmail-3.22-17.1
libgfortran43-4.3.2-7.el5
libevent-1.1a-3.2.1
sysfsutils-2.0.0-6
valgrind-3.2.1-6.el5
expect-5.43.0-5.1
attr-2.4.32-1.1
cscope-15.5-15.1.el5_3.1
units-1.85-1.2.2
beecrypt-4.1.2-10.1.1
lslk-1.29-17
unix2dos-2.2-26.2.3.el5
finger-0.17-32.2.1.1
traceroute-2.0.1-5.el5
splint-3.1.1-16.el5
libsepol-1.15.2-1.el5
libgpg-error-1.4-2
libacl-2.2.39-3.el5
audiofile-0.2.6-5
libIDL-0.8.7-1.fc6
libXdmcp-1.0.1-2.1
gnutls-1.4.1-3.el5_2.1
libusb-0.1.12-5.1
libvolume_id-095-14.20.el5_3
aspell-0.60.3-7.1
libvorbis-1.1.2-3.el5_1.2
libtool-ltdl-1.5.22-6.1
numactl-0.9.8-7.el5
compat-db-4.2.52-5.1
compat-libstdc++-296-2.96-138
compat-libf2c-34-3.4.6-4
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
libXmu-1.0.2-5
xorg-x11-font-utils-7.1-2
freetype-devel-2.2.1-21.el5_3
libXcursor-1.1.7-1.1
perl-URI-1.35-3
libXfontcache-1.0.2-3.1
libXTrap-1.0.0-3.1
tk-8.4.13-5.el5_1.1
glib-devel-1.2.10-20.el5
keyutils-libs-devel-1.2-1.el5
nss-devel-3.12.2.0-4.el5
crontabs-1.10-8
gcc43-4.3.2-7.el5
xorg-x11-server-utils-7.1-4.fc6
perl-HTML-Parser-3.55-1.fc6
libstdc++-devel-4.1.2-44.el5
gcc43-gfortran-4.3.2-7.el5
xorg-x11-twm-1.0.1-3.1
glibc-devel-2.5-34
libacl-devel-2.2.39-3.el5
libmng-devel-1.0.9-5.1
libXau-devel-1.0.1-3.1
slang-devel-2.0.6-4.el5
gdbm-devel-1.8.0-26.2.1
libIDL-devel-0.8.7-1.fc6
libattr-devel-2.4.32-1.1
lapack-devel-3.0-37.el5
perl-Convert-ASN1-0.20-1.1
redhat-rpm-config-8.0.45-29.el5
automake14-1.4p6-13
slang-devel-2.0.6-4.el5
libart_lgpl-devel-2.3.17-4
libtiff-devel-3.8.2-7.el5_2.2
libstdc++-devel-4.1.2-44.el5
zlib-devel-1.2.3-3
libXt-1.0.2-3.1.fc6
libXpm-3.5.5-3
gtk+-1.2.10-56.el5
libXaw-1.0.2-8.1
giflib-4.1.3-7.1.el5_3.1
libXxf86dga-1.0.1-3.1
openmotif22-2.2.3-18
gcc-gfortran-4.1.2-44.el5
giflib-devel-4.1.3-7.1.el5_3.1
coreutils-5.97-19.el5
device-mapper-1.02.28-2.el5
python-2.4.3-24.el5
gd-2.0.33-9.4.el5_1.1
Xaw3d-1.5E-10.1
psmisc-22.2-6
sgml-common-0.6.3-18
libutempter-1.1.4-4.el5
elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5
gettext-0.14.6-4.el5
curl-7.15.5-2.1.el5_3.4
opensp-1.5.2-4
audit-libs-python-1.7.7-6.el5
python-elementtree-1.2.6-5
bind-libs-9.3.4-10.P1.el5
perl-Net-SSLeay-1.30-4.fc6
pygobject2-devel-2.12.1-5.el5
pciutils-2.2.3-5
xml-common-0.6.3-18
elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5
nedit-5.5-21.el5
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2
openldap-clients-2.3.43-3.el5
tkinter-2.4.3-24.el5
cyrus-sasl-md5-2.1.22-4
cryptsetup-luks-1.0.3-4.el5
zsh-4.2.6-1
mlocate-0.15-1.el5.1
openssl-devel-0.9.8e-7.el5
libbonobo-devel-2.16.0-1.fc6
liberation-fonts-1.0-1.el5
fontconfig-2.4.1-7.el5
pango-1.14.9-5.el5_3
libgnomecanvas-2.14.0-4.1
libwmf-0.2.8.4-10.2
openmotif-2.3.1-2.el5
libuser-0.54.7-2.el5.5
gimp-libs-2.2.13-2.0.7.el5
esound-0.2.36-3
Xaw3d-1.5E-10.1
nss_ldap-253-17.el5
libpcap-0.9.4-14.el5
SysVinit-2.86-15.el5
udev-095-14.20.el5_3
krb5-libs-1.6.1-31.el5_3.3
gtk2-2.10.4-20.el5
libXi-devel-1.0.1-3.1
initscripts-8.45.25-1.el5
openssh-4.3p2-29.el5
libXrandr-devel-1.1.1-3.1
libXdmcp-devel-1.0.1-2.1
cairo-devel-1.2.4-5.el5
libXinerama-devel-1.0.1-2.1
vixie-cron-4.1-76.el5
mkinitrd-5.1.19.6-44
libXpm-devel-3.5.5-3
dhclient-3.0.5-18.el5
cyrus-sasl-2.1.22-4
htmlview-4.0.0-2.el5
libXft-devel-2.1.10-1.1
gtk+-devel-1.2.10-56.el5
libXrender-devel-0.9.1-3.1
oprofile-devel-0.9.3-18.el5
libXcomposite-devel-0.3-5.1
e2fsprogs-devel-1.39-20.el5
libXres-devel-1.0.1-3.1
libXxf86vm-devel-1.0.1-3.1
libXtst-devel-1.0.1-3.1
libXxf86dga-devel-1.0.1-3.1
libXfontcache-devel-1.0.2-3.1
gtk2-devel-2.10.4-20.el5
mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
curl-7.15.5-2.1.el5_3.4
mkinitrd-5.1.19.6-44
cyrus-sasl-2.1.22-4
neon-0.25.5-10.el5
mysql-5.0.45-7.el5
nss_ldap-253-17.el5
compat-openldap-2.3.43_2.2.29-3.el5
parted-1.8.1-23.el5
libglade2-devel-2.6.0-2
libgnomecanvas-devel-2.14.0-4.1
libXaw-devel-1.0.2-8.1
mysql-devel-5.0.45-7.el5
curl-devel-7.15.5-2.1.el5_3.4
libglade2-devel-2.6.0-2
openmotif-devel-2.3.1-2.el5
rpm-4.4.2.3-9.el5
notification-daemon-0.3.5-9.el5
kdelibs-3.5.4-22.el5_3
avahi-glib-0.6.16-1.el5_2.1
libnotify-0.4.2-6.el5
rpm-devel-4.4.2.3-9.el5
rpm-devel-4.4.2.3-9.el5
redhat-lsb-3.1-12.3.EL
gnome-vfs2-2.16.2-4.el5
gnome-mount-0.5-3.el5
gtkhtml2-2.11.0-3
ghostscript-8.15.2-9.4.el5_3.7
glade2-2.12.1-6.el5
xorg-x11-fonts-Type1-7.1-2.1.el5
ghostscript-8.15.2-9.4.el5_3.7
transfig-3.2.4-16
gnome-vfs2-2.16.2-4.el5
librsvg2-2.16.1-1.el5
ImageMagick-6.2.8.0-4.el5_1.1
openafs-devel-1.4.10-1.1.1
grace-5.1.22-1
totalview-8.6.2-1
jdk-1.6.0_14-fcs
flex32libs-2.5.4a-41.fc6
basesystem-8.0-5.1.1
xorg-x11-util-macros-1.0.2-4.fc6
compat-libstdc++-33-3.2.3-61
words-3.0-9.1
libICE-1.0.1-2.1
libjpeg-6b-37
freetype-2.2.1-21.el5_3
libstdc++-4.1.2-44.el5
nspr-4.7.3-2.el5
db4-4.3.29-9.fc6
libXau-1.0.1-3.1
keyutils-libs-1.2-1.el5
libIDL-0.8.7-1.fc6
libbonobo-2.16.0-1.fc6
gamin-0.1.7-8.el5
elfutils-libs-0.137-3.el5
cpp-4.1.2-44.el5
libXdmcp-1.0.1-2.1
libvorbis-1.1.2-3.el5_1.2
iproute-2.6.18-9.el5
wireless-tools-28-2.el5
mingetty-1.07-5.2.2
db4-utils-4.3.29-9.fc6
nano-1.3.12-1.1
ElectricFence-2.2.2-20.2.2
diffstat-1.41-1.2.3.el5
dosfstools-2.11-7.el5
setarch-2.0-1.1
libxslt-1.1.17-2.el5_2.2
libfontenc-1.0.2-2.2.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
gamin-0.1.7-8.el5
libdrm-2.0.2-1.1
glib2-devel-2.12.3-4.el5_3.1
compat-libstdc++-33-3.2.3-61
libX11-1.0.3-9.el5
libXi-1.0.1-3.1
libpng-devel-1.2.10-7.1.el5_3.2
startup-notification-0.8-4.1
giflib-4.1.3-7.1.el5_3.1
libart_lgpl-devel-2.3.17-4
pygtk2-codegen-2.10.1-12.el5
libXtst-1.0.1-3.1
sl-release-5.3-1
xorg-x11-xauth-1.0.1-2.1
libacl-devel-2.2.39-3.el5
xorg-x11-xbitmaps-1.0.1-4.1
gdbm-devel-1.8.0-26.2.1
perl-Digest-HMAC-1.01-15
automake16-1.6.3-8
bzip2-devel-1.0.3-4.el5_2
libcap-devel-1.10-26
binutils-devel-2.17.50.0.6-9.el5
libXmu-1.0.2-5
libXrandr-1.1.1-3.1
tix-8.4.0-11.fc6
ORBit2-devel-2.14.3-5.el5
libselinux-1.33.4-5.1.el5
e2fsprogs-libs-1.39-20.el5
qt-3.3.6-23.el5
fontconfig-devel-2.4.1-7.el5
net-tools-1.60-78.el5
libsemanage-1.9.1-3.el5
nscd-2.5-34
arts-1.5.4-1
libselinux-python-1.33.4-5.1.el5
apr-util-1.2.7-7.el5_3.1
krb5-devel-1.6.1-31.el5_3.3
elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
python-devel-2.4.3-24.el5
openssl097a-0.9.7a-9.el5_2.1
psacct-6.3.2-44.el5
psgml-1.2.5-4.3
libselinux-devel-1.33.4-5.1.el5
libglade2-2.6.0-2
qt-3.3.6-23.el5
poppler-0.5.4-4.4.el5_3.9
python-devel-2.4.3-24.el5
gettext-0.14.6-4.el5
libselinux-1.33.4-5.1.el5
cups-libs-1.3.7-8.el5_3.6
e2fsprogs-1.39-20.el5
oprofile-0.9.3-18.el5
libXrender-devel-0.9.1-3.1
sysklogd-1.4.1-44.el5
gtk2-devel-2.10.4-20.el5
irqbalance-0.55-10.el5
sudo-1.6.9p17-3.el5_3.1
gtk+-devel-1.2.10-56.el5
oprofile-devel-0.9.3-18.el5
GConf2-devel-2.14.0-9.el5
libXxf86dga-devel-1.0.1-3.1
libXxf86vm-devel-1.0.1-3.1
libXt-devel-1.0.2-3.1.fc6
cyrus-sasl-devel-2.1.22-4
postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1
pango-devel-1.14.9-5.el5_3
compat-libcom_err-1.0-7
gail-devel-1.9.2-1.fc6
sendmail-cf-8.13.8-2.el5
gd-devel-2.0.33-9.4.el5_1.1
rpm-libs-4.4.2.3-9.el5
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-1.el5_2.1
rpm-python-4.4.2.3-9.el5
selinux-policy-2.4.6-203.el5
libgnome-2.16.0-6.el5
libgsf-1.14.1-6.1
kudzu-1.2.57.1.21-1
libgnomeprint22-2.12.1-10.el5
libgsf-1.14.1-6.1
xfig-3.2.4-21.3.el5
condor-6.8.9-rhel3.racf.1
ganglia-gmond-3.0.7-rhel5.3.racf.8
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
glibc-2.5-34
compat-libgcc-296-2.96-138
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
mktemp-1.5-23.2.2
audit-libs-1.7.7-6.el5
sed-4.1.5-5.fc6
libICE-1.0.1-2.1
libacl-2.2.39-3.el5
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
libcap-1.10-26
libidn-0.6.5-1.1
libXfont-1.2.2-1.0.3.el5_1
libgcrypt-1.2.4-1.el5
glib-1.2.10-20.el5
less-394-5.el5
gpm-1.20.1-74.1
libsysfs-2.0.0-6
libxslt-1.1.17-2.el5_2.2
unzip-5.52-3.el5
mailx-8.1.1-44.2.2
patchutils-0.2.31-2.2.2
rsync-2.6.8-3.1
dialog-1.0.20051107-1.2.2
compat-db-4.2.52-5.1
bogl-0.1.18-11.2.1.el5.1
byacc-1.9-29.2.2
cyrus-sasl-lib-2.1.22-4
readline-5.1-1.1
libbonobo-2.16.0-1.fc6
lcms-1.18-0.1.beta1.el5_3.2
lapack-3.0-37.el5
pcre-6.6-2.el5_1.7
expect-5.43.0-5.1
gpm-1.20.1-74.1
bogl-0.1.18-11.2.1.el5.1
zlib-devel-1.2.3-3
libXaw-1.0.2-8.1
libXinerama-1.0.1-2.1
libXv-1.0.1-4.1
ORBit2-devel-2.14.3-5.el5
libsepol-devel-1.15.2-1.el5
redhat-logos-4.9.16-1.SL.6
perl-XML-Parser-2.34-6.1.2.2.1
gdk-pixbuf-0.22.0-25.el5
readline-devel-5.1-1.1
libpng-devel-1.2.10-7.1.el5_3.2
lapack-devel-3.0-37.el5
sqlite-devel-3.3.6-2
aspell-en-6.0-2.1
perl-Config-General-2.40-1.el5
gmp-devel-4.1.4-10.el5
tcl-devel-8.4.13-3.fc6
libXext-1.0.1-2.1
tk-8.4.13-5.el5_1.1
libXtst-1.0.1-3.1
gdk-pixbuf-0.22.0-25.el5
libXp-devel-1.0.0-8.1.el5
cairo-1.2.4-5.el5
cups-libs-1.3.7-8.el5_3.6
tar-1.15.1-23.0.1.el5
esound-0.2.36-3
dmraid-1.0.0.rc13-33.el5
apr-1.2.7-11
cracklib-2.8.9-3.3
yum-metadata-parser-1.1.2-2.el5
MAKEDEV-3.23-1.2
automake-1.9.6-2.1
MySQL-python-1.2.1-1
gnuplot-4.0.0-14.el5
stunnel-4.15-2.el5.1
compat-libcom_err-1.0-7
lsof-4.78-3
libxml2-devel-2.6.26-2.1.2.7
pango-1.14.9-5.el5_3
alsa-lib-1.0.17-1.el5
cracklib-2.8.9-3.3
paps-0.6.6-18.el5
pam_krb5-2.2.14-10
fontconfig-devel-2.4.1-7.el5
device-mapper-1.02.28-2.el5
dbus-libs-1.1.2-12.el5
usermode-1.88-3.el5.2
libSM-devel-1.0.1-3.1
pango-devel-1.14.9-5.el5_3
lvm2-2.02.40-6.el5
openssh-clients-4.3p2-29.el5
smartmontools-5.38-2.el5
pygtk2-devel-2.10.1-12.el5
libXext-devel-1.0.1-2.1
xorg-x11-proto-devel-7.1-9.fc6
pam-devel-0.99.6.2-4.el5
libICE-devel-1.0.1-2.1
libXfont-devel-1.2.2-1.0.3.el5_1
libglade2-2.6.0-2
apr-1.2.7-11
libwmf-0.2.8.4-10.2
mdadm-2.6.4-1.el5
krb5-devel-1.6.1-31.el5_3.3
systemtap-0.7.2-3.el5_3
Xaw3d-devel-1.5E-10.1
openldap-devel-2.3.43-3.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
avahi-0.6.16-1.el5_2.1
kdnssd-avahi-0.1.3-0.1.20060713svn.fc6
avahi-glib-0.6.16-1.el5_2.1
chkfontpath-1.10.1-1.1
gnome-desktop-2.16.0-1.fc6
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.1-2.1.el5
xorg-x11-fonts-75dpi-7.1-2.1.el5
eog-2.16.0.1-6.el5
gimp-help-2-0.1.0.10.1.1
openafs-client-1.4.10-1.1.1
pgi-workstation-sl3-5.1-6
nfs-utils-1.0.9-40

Special instructions

General

A blog page with compiler and specificities of sharing 32 and 64 bits architecture on the same node was created and accessible at You do not have access to view this node.

Instructions for administrators 

You must save a copy of libmysqlclient.so.14 from an SL44 system and copy it under your SL5 distribution. This is due to the fact that SL5 libmysql is of version 15.0.0 but our older code hard linked to verison 14.0.0 . Hence, if you want support for your old libraries, you must preserve a copy of libmysql.

Similarly, you will need to make a copy of liblog4cxx.so.9 .

Both could be copied in $OPTSTAR/lib/ under the 32 bits deployment.

 

Supported STAR libraries

Native support

Backward compatible libraries